Mine uddannelser, mine erfaringer og min egen fobi

Kort fortalt

Helt kort fortalt, hjælper jeg hver dag mennesker i deres udvikling og deres forandring, når de kommer til mig i klinikken.

Jeg benytter videnskabeligt anerkendte, psykologiske metoder og kobler dem med en løbende kvalitetsstyring, som sker gennem supervision og videreuddannelse.

Bogudgivelse

I 2010 udgav jeg en bog om at være flyskræk. Noget der i 10 år havde holdt mig væk fra lufthavne og flyveture.

I sidste ende overkom jeg min egen flyskræk. Den oplevelse bruger jeg stadig, når jeg arbejder med mennesker, der lider af angst.

Mine kvalifikationer

Jeg blev færdiguddannet som cand.psych. i 2001 fra Aarhus Universitet.

I 2003 blev jeg autoriseret af Psykolognævnet i Danmark.

Jeg er certificeret i Extended DiSC Person Analyse og har en toårig efteruddannelse inden for supervision og faglig sparring.

Desuden har jeg gennemført en toårig diplomuddannelse hos Helen Gamborg og Erik Mikkelsen i mindfulness.

Jeg benytter bl.a. min oprindelige uddannelse som socialpædagog med erfaring med døgn- og daginstitutionsarbejde, når jeg arbejder med børn og unge i min praksis.

Superviser og underviser for Ungeteamet i Norddjurs kommune.

Professionel støtteperson under §54 som dækker hjælp til familier med tvangsfjernede børn.

Desuden har jeg arbejdet som supervisor for sagsbehandlerne i sygedagpengeafdelingerne i Aarhus Syd og Aarhus Midt, og er ekspert hos Kvindfo.

Jeg er tilknyttet psykolognetværket hos Dansk Krisekorps og Prescriba Danmark.

Jeg har tidligere undervist på VIA, Den Sociale Højskole i Aarhus, samt været adjunkt på Psykomotorik-uddannelsen i Randers, i Psykologi og videnskabsteori